Nowości

Inwestycje w naszej okolicy

17 września 2019

Inwestycje planowane na Osiedlu i okolicy w perspektywie kolejnych kilku miesięcy: 1. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ruszy inwestycja związana z wybudowaniem ścieżki rowerowej od mostu na Słupinie do rozwidlenia Słowackiego i Mickiewicza. W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, a latarnie zostaną przesunięte na skraj ścieżki. Już poza projektem, Osiedle dofinansowało dokończenie oświetlenia wzdłuż …..

Więcej

Budżet Obywatelski 2019.

GŁOSUJ NA 5!

W tym roku zgłosiliśmy zadanie związane z wybudowaniem chodnika łączącego skatepark z chodnikiem przy Książąt Pomorskich – Projekt Nr 5. Razem z utwardzeniem Parkowej, chodnik ten stworzy kompletny ciąg pieszy, który ułatwi dostęp do Skatepark i naszego Osiedla od strony Jeziorka. W tym roku szczęśliwie się złożyło, że wszystkie zgłoszone projekty są wartościowe dla ogółu Żukowskiej społeczności. Jeżeli nie jesteś pewien czy to dobry pomysł to zagłosuj na coś innego.