Nowości

Inwestycje w naszej okolicy

17 września 2019

Inwestycje planowane na Osiedlu i okolicy w perspektywie kolejnych kilku miesięcy: 1. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ruszy inwestycja związana z wybudowaniem ścieżki rowerowej od mostu na Słupinie do rozwidlenia Słowackiego i Mickiewicza. W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, a latarnie zostaną przesunięte na skraj ścieżki. Już poza projektem, Osiedle dofinansowało dokończenie oświetlenia wzdłuż …..

Więcej

Budżet Osiedlowy 2019.

W roku 2019 budżet Osiedla został w całości przeznaczony na dwa cele:

  1. Wykonanie zejścia z ulicy Broniewskiego na ulicę Słowackiego (w miejscu dzikich schodów).
  2. Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ostatnio wybudowanego fragmentu ulicy Mickiewicza.

Ze względu na brak czasu nie został on zrealizowany w roku 2019 i zostanie wykonany w roku 2020 (pieniądze nie przepadły). Jednocześnie proszę wszystkich o zgłaszanie pomysłów na wykorzystanie tegorocznego budżetu. Chcielibyśmy rozdysponować go do końca lutego 2020, aby dać UG wystarczająco dużo czasu na realizację.