Zarząd Osiedla:

# Nazwisko i imię
1 MĘDRALA BARTOSZ ,PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU, tel. 500 217 945, e-mail. bartog@go2.pl
2 DAWIDOWSKI TOMASZ, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
3 GŁODOWSKI PIOTR, CZŁONEK

Rada osiedla:

# Nazwisko i imię
1 Banaszewska Barbara
2 Bartkowski Stanisław
3 Dawidowski Tomasz
4 Głodowski Piotr
5 Hirsz Bartłomiej
6 Karcz Stanisław
7 Laskowski Ireneusz
8 Lihs Kazimierz
9 Podymiak Tadeusz
10 Mędrala Bartosz
11 Reseman Sylwia
12 Setzke Tomasz
13 Skowroński Jerzy
14 Wydrowski Józef
15 Wydrowski Piotr