Dokumenty

Kliknij: Grafik zbiórek odpadów na rok 2020. Rejon 1 (nasze osiedle).

Wnioski i pisma formalne.

Data Wniosek/Odpowiedź na wniosek Opis Status
12.04.2020 Wniosek dotyczący wydatkowania budżetu Osiedla na rok 2020. link. Wniosek dotyczy utwardzenia ulicy Gałczyńskiego + oświetlenie Wniosek oczekuje na akceptację.
12.04.2020 Wniosek dotyczący wydatkowania budżetu Osiedla na rok 2019. link. Wniosek dotyczy oświetlenia ulicy Mickiwicza i zejścia z Broniewskiego na Słowackiego Wykonanie pozycji z wniosku odbędzie się w roku 2020 (uzgodniono w UG)
24.10.2017 Wniosek dotyczący wydatkowania budżetu Osiedla na rok 2017. link. Wniosek dotyczy zakupu płyt JUMBO na Słowackiego Będzie wykonane w tym roku wraz z Gałczyńskiego (działka gminna).
05.03.2017 Wniosek dotyczący wydatkowania budżetu Osiedla na rok 2017. link. Wniosek obejmuje dofinansowanie do wykonania projektu kładki dla pieszych (Mickiewicza – Parkowa) oraz do utwardzenia płytami górnego odcinka Mickiewicza (do granicy Osiedla) wykonano w zakresie utwardzania Mickiewicza. W 2018r ma być wykonany projekt kładki.
11.05.2016 Wniosek o instalację urządzeń spowalniających na budowanej ulicy Słowackiego. link1, link2, (wniosek mieszkańców nie jest tu zamieszczony ze względu na to, iż znajdują się tam liczne podpisy i pewnie nie wszyscy wyraziliby zgodę na ich publikację – do wglądu w dokumentacji osiedlowej u Przew. Zarządu oraz UG). WYKONANO
11.05.2016 Wniosek dotyczący wydatkowania budżetu Osiedla na rok 2016(3) Światowy Dzień Ziemi (sprzątanie Osiedla), link1, link2, link_podziękowania WYKONANO
08.05.2016 Wniosek: Budżet Obywatelski Link do wniosku WYKONANO
08.05.2016 Wniosek: Oznakowanie Poziome Parkowej i Mickiewicza Link strona 1, Link strona 2 OCZEKUJE NA ODPOWIEDŹ Z UG
07.03.2016 Odpowiedź na wniosek dotyczący oświetlenia na Konopnickiej Tutaj link do odpowiedzi WYKONANO
07.03.2016 Wniosek dotyczący wydatkowania budżetu Osiedla na rok 2016(2) Dofinansowanie do utwardzenia i oświetlenia Słowackiego WYKONANO
 07.03.2016  Wniosek o wykonanie prac konserwacyjnych na placu zabaw Link do wniosku WYKONANO
 07.03.2016  Wniosek o postawienie śmietników przy ławkach na Mickiewicza Link do wniosku POZYTYWNIE ROZPATRZONY (wykonano)
 22.02.2016  Wniosek dotyczący wydatkowania budżetu Osiedla na rok 2016(1)  112,64PLN na utrzymanie strony www (opłata jednorazowa) POZYTYWNIE ROZPATRZONY (wykonano)
       

Ogłoszenia, inne pisma.

Data umieszczenia na stronie Dokument Opis Link
14.10.2018 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Elżbietowo Informacja z UG link
12.07.2018 Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (ciąg transportowy Bydgoszcz – Trójmiasto Etap I) Informacja z UG link
08.07.2018 Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (ciąg transportowy Bydgoszcz – Trójmiasto Etap I) Informacja z UG link
08.07.2018 Obwieszczenie burmistrza – dofinansowanie na wymianę kotłów Informacja z UG link
07.05.2018 Obwieszczenie burmistrza – usuwanie materiałów zawierających azbest (dofinansowanie) Informacja z UG link
01.02.2018 Informacja o środkach osiedlowych na rok 2018 Informacja z UG link
26.01.2018 Zaproszenie mieszkańców na spotkanie Rady Osiedla Obwieszczenie link
26.01.2018 Zwołanie posiedzenia Rady Osiedla Ogłoszenie link
05.03.2017 Informacja o środkach osiedlowych na rok 2017 Pismo z UG  link
05.03.2017 Rozliczenie środków osiedlowych za rok 2016 Pismo z UG  link
05.03.2017 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2017 Ogłoszenie burmistrza  link
05.08.2016 Protokół posiedzenia Rady Osiedla 19/04/2016 bez listy obecności (ze względu na liczne podpisy obecnych) Protokół posiedzenia Rady Osiedla p1, p2
08.05.2016 Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla za rok 2015 link
08.05.2016 Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za rok 2015  – link
13.04.2016  Ogłoszenia o Zebraniu Rady Osiedla 19 kwietnia 2016 Dwa ogłoszenia, wywieszone w zwyczajowych miejscach. link2 link1
03.04.2016  Ogłoszenie Burmistrza o harmonogramie zbiórek odpadów komunalnych. Nowy grafik na rok 2016 na szczycie strony – pozostałe patrz link. link
15.02.2016  Budżet gminy Żukowo 26 I 2016 Budżet Osiedla 44  363,59 PLN. Poza tym nic w kontekście Osiedla. link
08.02.2016  Ogłoszenie Burmistrza o zbiórce odpadów elektrycznych 2016 tutaj
08.02.2016  Ogłoszenie Burmistrza o zbiórce odpadów wielkogabarytowych 2016   – tutaj