osiedle elżbietowo żukowo

COVID-19 Ogłoszenie

Plakat COVID-19

Przypomnienie o zakazie zgromadzeń zakazie

Starosta Powiatu Kartuskiego Bogdan Łapa oraz Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski przypominają o zakazie organizacji wszelkich imprez, konferencji i spotkań. Zakaz dotyczy również lokali rozrywkowych i gastronomicznych, a także miejsc rozrywki oraz kościołów (max 50 osób) .

Ważne, by unikać też placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych.

Niestety wciąż sporo osób lekceważy to postanowienie, narażając jednocześnie siebie i innych na niebezpieczeństwo. Szczegółowe informacje znaleźć można w rozporz ądzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zag rożenia epidemicznego z dnia 13.03.2020 r.: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000433

Brak komentarzy

  • Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone: *
  • Możesz użyć znaczników HTML HTML tagów i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>